Onderwijs

Themalessen

Skillz United draagt door middel van themalessen bij aan een veilig pedagogisch klimaat binnen uw school. Wij zorgen ervoor dat de dynamiek binnen een groep wordt bijgeschaafd of opnieuw wordt vormgegeven zodat ieder individu zich maximaal kan ontwikkelen.

Skillz United koppelt de visie van uw school aan onze eigen visie en laat de interesses van de kinderen hierop aansluiten. Door deze bundeling creëren wij draagvlak binnen uw school en lossen wij samen de onderliggende problemen op. Het traject omvat altijd vier lessen en heeft als doel om een (sociaal) pedagogisch probleem op te lossen en het pedagogische klimaat van uw school positief te beïnvloeden.

Wij starten het traject met een intakegesprek met de groepsleerkracht om een goed beeld te krijgen van de groep en het probleem wat zich in deze groep voordoet. Binnen de eerste les maken wij kennis met de groep en geven wij tekst en uitleg over het traject en de verschillende lessen. Ook is eigen inbreng van de groep binnen deze les erg belangrijk. De groep geeft aan wat zij al weten van de situatie en waar hun interesses liggen. Zo komen wij samen met de groep tot een aanbod op maat voor de twee praktijklessen.

De Skillz die wij inzetten om het probleem op te lossen zijn: creatief denken, samenwerken en zelfregulering. Binnen deze twee praktijklessen zorgen wij dat de groep zich spelenderwijs beweegt binnen een van onze Skillz. Deze Skillz helpen ons het probleem samen met de kinderen op een speelse manier op te lossen. Dit doen wij door kinderen in situaties te laten komen waarin zij samen nadenken hoe deze situaties te verhelpen. Wij zorgen binnen de twee praktijklessen voor korte evaluatiemomenten waarbij wij het voorgevallen gedrag en de situatie spiegelen aan de groep.

In de laatste les komen wij samen met de groep tot een tastbaar document waarin wij afspraken of structuren vastleggen die ervoor zorgen dat dit probleem in de toekomst voorkomen of opgelost kan worden.

Wilt u ook het pedagogische klimaat binnen uw school/groep verbeteren aan de hand van onze themalessen neem dan contact op met Steven van Zanten via s.vanzanten@skillzunited.nl.