Onderwijs

Themalessen

Skillz United draagt door middel van themalessen bij aan een veilig pedagogisch klimaat binnen uw school. Wij zorgen ervoor dat de dynamiek binnen een groep wordt bijgeschaafd of opnieuw wordt vormgegeven zodat ieder individu zich maximaal kan ontwikkelen. Themalessen zijn geschikt voor een hele klas, een groep of een individu.

Skillz United koppelt de visie van uw school aan onze eigen visie en laat de interesses van de kinderen hierop aansluiten. Door deze bundeling creëren wij draagvlak binnen uw school/klas en lossen wij samen de onderliggende “problemen” op. Het traject omvat altijd meerdere lessen en heeft als doel om een (sociaal) pedagogisch probleem op te lossen en het klimaat van uw school/klas positief te beïnvloeden.

Binnen dit traject zetten wij altijd onze Skillz in. Deze Skillz zijn: creatief denken, samenwerking en zelfregulering. Spelenderwijs bewegen deze Skillz zich door de lessen heen en helpen het vraagstuk op een speelse manier op te lossen.

Wij starten het traject met een intakegesprek met de groepsleerkracht om een goed beeld te krijgen van de situatie en het vraagstuk. Vervolgens wordt er een besluit genomen over de duur van het traject.

Wilt u ook het pedagogische klimaat binnen uw school/groep verbeteren aan de hand van onze themalessen neem dan contact op met Steven van Zanten via s.vanzanten@skillzunited.nl.