Onderwijs

Studiedagen

Informatie scholen:

Een Skillz United Studiedag is een studiedag van ons samen. In gesprek met de school bespreken wij de wensen en behoeften. Ons gevarieerde aanbod zorgt voor een groot bereik onder de kinderen waardoor onze studiedag een zeer gewaardeerd aanbod onder de ouders is. Wij gaan graag een duurzame samenwerking met basisscholen aan om kinderen plezier te bieden tijdens een studiedag. Bijkomend voordeel is dat wij ouders een alternatief bieden deze dagen. 

Onze activiteitengebieden tijdens studiedagen zijn Dans, Drama, Koken & Bakken, Media, Natuur, Sport & Spel, Techniek, Tekenen & Knutselen en Vrij spel. Per studiedag bieden wij  3 activiteitengebieden aan. De keuze wordt in overleg met school en kinderen gemaakt. Hier starten wij met onze werkwijze, gebaseerd op de drie Skillz die wij hanteren. Creatief denken, samenwerken en zelfregulering. Wij betrekken kinderen in ons aanbod en laten ze participeren. Hier gebruiken wij verschillende werkvormen voor die terugkomen in de studiedagen.     

Wij creëren situaties waarin kinderen gaan leren hoe zij zelf een spel op gang kunnen houden. Of zelf mogen kiezen welk toneelstuk ze samen met vriendjes en vriendinnetjes gaan opvoeren. Even niet deelnemen? Mag ook! Wij zorgen voor een sfeer waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Op deze manier ervaren kinderen meer plezier. En plezier is bij ons net zo belangrijk als de kinderen zelf. 

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod en wilt u hier graag meer over horen? Neem dan contact op via m.vreekamp@skillzunited.nl. Wij komen graag langs! 

Informatie ouders/verzorgers:

Wilt u uw kind inschrijven voor een studiedag van Skillz United? Klik dan op onderstaande inschrijfbutton en schrijf uw kind in op zijn/haar school.