Onderwijs

Skillz Pakket

Skillz United wil kinderen bewust maken van hun eigen Skillz. Kan dat aan de hand van hun interesses en kunnen deze vervolgens worden gebundeld? Binnen een klas zijn er nou eenmaal veel verschillen op het gebied van Skillz en interesses. Wij helpen de kinderen om deze Skillz en interesses te ontdekken, te ervaren en te bundelen. Hiervoor hebben wij een programma ontworpen die als rode draad geldt binnen het pedagogisch klimaat op een school. Het is gericht op groep 1 tot en met groep 8 en richt zich per leeftijdsfase op een of meerdere belangrijke ontwikkelgebieden van een kind. In de laatste twee jaar van dit traject maken wij ook een waardevolle koppeling richting de wijk, waarbinnen kinderen een vooraanstaande plek krijgen.

Het grote verschil ten opzichte van de thema les is dat dit concept niet vanuit een probleem wordt gestart. Wij helpen kinderen gedurende hun basisschoolperiode met het ontdekken van hun eigen interesses. Vervolgens bundelen wij deze interesses binnen hun klas en zorgen wij dat hier bepaalde Skillz aan gekoppeld worden. Na het bundelen zorgen wij dat de individuen met dezelfde interesses tot een bepaalde groepsactiviteit komen. Deze groepsactiviteit wordt vervolgens gegeven aan groepen met andere interesses, hierbij ligt de nadruk vooral op het overbrengen van de activiteit aan de andere groep. Aan de hand van deze ervaring gaan we de koppeling richting de wijk opzoeken. In eerste instantie gaat dit om leeftijdsgenoten van andere scholen binnen de wijk. Vervolgens brengen ze hun activiteit weer over op de groep leeftijdsgenoten van de andere school. Als laatste helpen wij de kinderen bij het opzetten van een wijkactiviteit en het zoeken naar verbindingen met partners binnen de wijk. Door het geven van de activiteit wijk breed en zoeken naar connecties binnen de wijk worden kinderen bekend binnen de wijk en kunnen zij uitgroeien tot een vooraanstaand gezicht binnen de wijk op het gebied van hun gekozen interesses. Wij helpen de kinderen zo hun stukje eigen identiteit en burgerschap te ontwikkelen.

Wij dragen samen met u zorg voor een veilig pedagogisch klimaat binnen uw school.

Wilt u ook een duidelijke rode draad op pedagogisch gebied binnen uw school?

Neem dan contact op met Steven van Zanten via s.vanzanten@skillzunited.nl.